Filmowe
Lato 
z Orange na kartę Orange
28 czerwca – 26 sierpnia
Wstęp wolny
30 pokazów w kinie plenerowym w 18 miejscowościach w całej Polsce
Zapraszamy również
na Facebook / FilmoweLatoZOrangeNaKarte |
Szczegóły wkrótce