Filmowe Lato 
w zasięgu Orange
15 czerwca – 8 września
Wstęp wolny
Ponad 80 pokazów w kinie plenerowym w blisko 40 miejscowościach w całej Polsce
Zapraszamy również
na Facebook / FilmoweLatoWZasieguOrange |
Szczegóły wkrótce